Hogere fokleeftijd

 

De meeste erfelijke aandoeningen openbaren zich in de eerste levensjaren van honden. Op dit moment mag volgens de regels van de VDPH een reu worden ingezet vanaf de leeftijd van 18 maanden en een teef vanaf 24 maanden. Dat betekent dat honden al op jonge leeftijd pups kunnen verwekken. Als daarna blijkt dat de ouderdieren een erfelijke aandoening hebben, dan ben je te laat, want dan hebben ze die genen waarschijnlijk al doorgegeven aan één of meerdere nakomelingen.

 

Mijn ideeën over gezond fokbeleid

Om het risico te verkleinen dat er gefokt wordt met honden die erfelijke aandoeningen krijgen, zou er een (vooral voor reuen) verhoging van de minimumleeftijd moeten komen. Voor teven moet je om welzijnsredenen niet al te lang wachten. Bovendien wil je de mogelijkheid openhouden dat een teef meerdere nesten krijgt en dan moet ze niet te laat beginnen.

 

  1. Dekreuen bij voorkeur pas inzetten na de leeftijd van 48 maanden (dus vanaf 4 jaar oud).
  2. Teven pas laten dekken na de leeftijd van 36 maanden (dus vanaf 3 jaar oud).

 

In de praktijk worden teven al nauwelijks ingezet voordat ze 3 jaar zijn. Voor reuen is dit wel echt een verschil met de huidige praktijk. Om te voorkomen dat reu-eigenaren afhaken, zou je kunnen beginnen met goede voorlichting en advies geven vanuit de rasvereniging(en). Bij elke fokaanvraag krijgt de fokker dan te horen of de gekozen combinatie valt binnen het advies. Fokkers houden dan de mogelijkheid om als ze dat echt willen van dat advies af te wijken.

 

Meer achtergrondinformatie

Gezond fokken met Drenten - de basis

Meer fokken met meer honden (o.a. door strengere dekreubeperking)

Fokken met lage Mean Kinship

Outcross en look-a-likes

Inteelt beperken

Elleboogdysplasie

Epilepsie

Von Willebrand Disease type 1